Star Gaze VR


Star Gaze és un serious game pensat per persones que no poden interactuar amb les mans i, per això, el joc usa unes ulleres de realitat virtual especials que implementen la tècnica eyetracking.

Un grup d’alumnes de Formació Professional ha creat un vídeojoc utilitzant unes ulleres de realitat virtual especials que segueixen la retina de l’ull del jugador. Inspirat en Star Wars, està pensat per persones amb problemes de mobilitat reduïda que no poden interactuar amb les seves mans. Pablo Micó, un jove afectat per una malaltia que redueix la seva mobilitat, ha col·laborat en primera persona amb l’equip de ViOD en el disseny de l’aplicació. 

Tot comença quan el pare d’en Pablo Micó contacta con nosaltres amb l’encarrec de desenvolupar una aplicació informàtica en la que el protagonista visqui una experiència immersiva en VR. A partir d’aquí, el propi Pablo s’incorpora com un més de l’equip per col·laborar en el seu desenvolupament.

Per crear aquesta aplicació s’han utilitzat unes ulleres VR especials que segueixen la retina de l’ull del jugador mitjançant la tècnica d’eyetracking. Les ulleres són de fabricació japonesa, de la marca FOVE, que disposen de càmeras integrades de sèrie i amb les quals la comunitat VR ja ha estat treballant en alguns països europeus. Aquest és uno dels primers projectes de l’estat espanyol que treballa amb aquestes ulleres i en projectes per persones amb mobilitat reduïda.

Per la creació del projecte ha sigut necessari un període d’I+D per poder programar les ulleres de forma eficient. L’aplicació s’ha desenvolupat en Unity3D i C#. Destacar que s’han usat tècniques contra el mareig ja que, en ocasions, aquestes ulleres produeixen aquest tipus de situacions.

Per als diàlegs dels personatges de l’història han intervingut actors de doblatge, en concret alumnes de Batxillerat escènic de l’Escola Pia Nostra Senyora.

Aquest projecte ens ha donat l’oportunitat de treballar amb dispositius VR i aprendre tot lo relacionat amb aquesta innovadora tecnologia. També ens hem vist obligats a pensar en el concepte de com dissenyar aplicaciones accessibles per a persones amb problemas de mobilitat reduïda.

S’han dissenyat i implementat totes les parts del projecte, des dels requisits d’usuari, el disseny del GDD, el seu desenvolupament, presentació i posada en marxa. La tarea I+D realitzada es reutilitzable per altres projectes més genèrics amb l’objectiu de poder ajudar a persones amb problemes de mobilitat.

Han ajudat en el projecte les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà, on estudia Pablo, Visyon 360, empresa amb la que hem pogut compartir i resoldre certs problemes amb les Ulleres VR i Torre Barrina com estudi de doblatge.