Actualitat

Presentem una ponència al Congrés CEIG 2017


A finals de juny tindrà lloc a Sevilla el Congrés Nacional d’Informàtica Gràfica 2017.

ViOD GAmes Studio hi assistirà i hi participarà amb una ponència d’un treball curt, presentat a través de la UPC i del seu departament de computació gràfica. Els Autors i coautors del treball són Alex Rios, Carles Bonet, Alejandro París, Axel Alavedra i Marc Guillen.

El treball estudia a fons el Serious Game FireMan Rescue produït per l’estudi i demostra com mitjançant aquest Serious Game els estudiants de bombers milloren el seu procés d’aprenentatge.

Aprofitarem l’assistència a Sevilla per fer publicitat de l’estudi, de la tasca que fem i cercar nous contactes i projectes de cara a que els nostres alumnes en pràctiques puguin treballar en projectes punters tecnològicament parlant.

Us explicarem com ha anat a la tornada del congrés.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.