Actualitat

La importància dels Focus Group


Una de les fases principals en el desenvolupament d’un serious game és la realització de proves d’integració mitjançant els anomenats Focus Group.

Les proves d’integració es fan per corroborar que el resultat obtingut d’un programa informàtic és l’esperat i dessitjat.

Fa uns dies vam visitar escola Pia Balmes per tal de fer proves pel serious game ViOD Runner, l’objectiu del qual és treballar la lateralitat en alumnes de P5 i primer de primària.

El joc consisteix en un robot, en ViOD, que va corrent per una carretera. Quan en ViOD s’acosta a les cruïlles, els jugadors han de situar-lo al carril esquerra o dret en resposta a un petit puzle que se’ls planteja de cara a treballar la lateralitat.

El puzle consisteix en tres imatges. Una imatge patró (pregunta) i dues imatges resposta situades a esquerra i dreta de la imatge patró. Tal i com es pot veure en aquesta imatge

En el Focus Group, els mestres de l’escola ens han preparat 3 grups de 4 alumnes de P5 en cada un d’ells. Els grups eren heterogenis entre nois i noies i amb alumnes amb més o menys problemes de lateralitat.

A continació us mostrem algunes de les proves que hem fet i els seus resultats:

  • Prova 1: com mouen el robot els jugadors?

Resultats esperats: que els jugadors moguin el robot lliscant el dit per sobre el mateix en la direcció dessitjada.

Resultats obtinguts: dels 12 alumnes que han provat l’aplicació, la majoria han fet servir aquest mecanisme per desplaçar el robot (8 alumnes). 4 d’ells han intentat moure el robot, fent click al carril al qual volien desplaçar-lo.

  • Prova 2: com seleccionen la resposta correcte els jugadors?

Resultats esperats: que els jugadors moguin el robot lliscant el dit per sobre el mateix en la direcció dessitjada de la imatge resposta.

Resultats obtinguts: en aquest cas, 11 alumnes dels 12 han fet click a sobre la imatge que ells creien que era la resposta correcte. Només 1 d’ells ha seguit el mecanisme inicialment programat.

  • Prova 3: Milloren els seus resultats a mesura que en fan repeticions?

Resultats esperats: que els jugadors millorin els encerts obtinguts a mesura que repeteixen el joc una i altra vegada.

Resultats obtinguts: tots els jugadors han millorat els seus resultats a mesura que anaven fent repeticions. Els més espavilats de seguida ho han assimilat mentre que els que els costava més han necessitat tres o quatre partides per començar a millorar els seus resultats.

Podeu trobar més info en el vídeo del següent enllaç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.