Projectes

Animació d’en ViOD Pel joc de la lateralitat


Des de que tenim la nostra mascota ViOD definida en models estàtics 2D, sempre hem volgut poder disposar d’una animació del mateix.

Els artistes de l’empresa, han fet aquesta primera aproximació destinada a ser el personatge del serious game per treballar  la lateralitat dels alumnes de infantil – primària de les Escoles Pies de Catalunya.

El joc serà un infinity runner en el que els alumnes hauran de prendre decisions de fer  anar a esquerre o dreta a en ViOD depenent de diferents indicadors que els aniran apareixen i que els faran treballar aquesta habilitat.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.